GRZEGORZ BURKOWSKI FOTOGRAFIA PRZYRODNICZA Z                 DOLINY BARYCZY                                                                                                                                           I NIE TYLKO
                      

 
Ciekawsze obserwacje 2005
06/11/2005,        Bernikla białolica, 1ad., Grabownica, (R. Rybarczyk, W. Górka)
2/11/2005,          Bernikla białolica, 1os., Ruda Sułowska, (M. Radziszewski)
1-2/11/2005,       Bernikla rdzawoszyja, 1 juv., Ruda Sułowska, (W. Lenkiewicz)
31/10/2005,        Bernikla rdzawoszyja, 1 juv., Jamnik, (G.Orłowski)
9,23,31/10/2005, Bernikla białolica, 1ad., Jamnik, (P. Gębski)
16,23/10/2005,    Szablodziób, 1ad., Radziądz, (P. Gębski, M. Radziszewski)
20/10/2005,        Mewa trójpalczasta, 2 juv/imm., Jamnik, (P. Gębski, M. Matysiak, W. Lenkiewicz)
18/10/2005,        Mewa czarnogłowa, 1imm., Radziądz, (P. Gębski, T. Drazny)
09/10/2005,        Mandarynka, 1♂, Radziądz, (R. Rychter, P. Gębski)
03/09/2005,        Orlica, 1 juv., Radziądz, (W. Lenkiewicz)
03/09/2005,        Kazarka rdzawa,2 ( 1♂ i 1♀ ), Jamnik, (W. Lenkiewicz)
27,29/08/2005,    Kazarka rdzawa, 1♀, Radziądz, (W. Lenkiewicz)
14-18/10/2005,   Gęś mała, 1ad, Jamnik, (W. Lenkiewicz)
11/06/2005,        Sterniczka jamajska, 1♂, Ruda Żmigrodzka, ( W. Lenkiewicz)
15-21/05/2005,   Pliszka cytrynowa, 1 ♂, subad., Ruda Żmigrodzka, (W. Lenkiewicz)
22/04/2005,        Błotniak stepowy, 1ad. ♂, Przygodzice (M. Radziszewski)
10/04/2005,        Raróg, 1ad., Ruskie łąki, ( A. Zalisz)
30/01/2005,        Gęś krótkodzioba, 1ad, Stawno, (W. Lenkiewicz)
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW