GRZEGORZ BURKOWSKI FOTOGRAFIA PRZYRODNICZA Z                 DOLINY BARYCZY                                                                                                                                           I NIE TYLKO
                      

 

Ciekawsze obserwacje 201026/12/2010, Poświerka, 1 os., Oborniki Śląskie, (T. Szemiel)
28/11/2010, Hełmiatka, 1 os., staw Grabownica, Stawno, (M. Mirowski, B. Kruk)
26/11/2010, Karolinka, 1 ad., staw Nasienny III, Radziądz, (A. Kuźnia)
11/11/2010, Łabędź czarnodzioby, 28 os., staw Grabówka Duża, Ruda sułowska, (I. Danielewska)
06/11/2010, Mewa trójpalczasta, 1 juv., Ruda sułowska, (M. Polakowski) 
31/10/2010, Gęś tybetańska, 1 os., staw Jeleni II, Radziądz, (W. Lenkiewicz, A. Kuźnia, A. Kąkol, D. Zelig)
23/10/2010, Bernikla północna, 1 os, staw Grabówka Duża, Grabówka, (W. Lenkiewicz)
17/10/2010, Bernikla kanadyjska, 1 os., staw Jeleni, (K. Zakrzewski, Ł. Czajka)
17/10/2010, Bernikla białolica, 1 ad., Radziądz, (K. Zakrzewski, Ł. Czajka)
16/10/2010, Mewa siodłata, 1 imm., staw Stary, Radziadz, (W. Lenkiewicz)
15/10/2010, Bernikla rdzawoszyja, 1 os, staw Stary, Radziądz, (W. Lenkiewicz)
17/09,2010, Biegus arktyczny, 1 juv., staw Rudy,  Ruda Żmigrodzka, (A. Kuźnia)
11/08/2010, Płatkonóg szydłodzioby, 2 juv., staw Grabówka, Grabówka, (G. Burkowski, T. Szymala)
11/08/2010, Orlica, 1 imm., staw Stary, Radziądz, (W. Lenkiewicz)
28/05/2010, Gęsiówka egipska, 1 os. staw Rudy, Ruda Żmigrodzka, (A. Kuźnia, W. Lenkiewicz)
26/05/2010, Rybitwa czubata, 1ad., Ruda Żmigrodzka, (P. Kołodziejczyk, W. Lenkiewicz)
03/05/2010, Kobuz, 12 os., Kędzie, (B. Smyk, T. Maszkało, A. Czuryło,  R. Łysowski)
18/04/2010, Szablodziób, 1 os. staw Stary, Radziądz, ( A. Kąkol, D. Zelig)
06/04/2010, Drzemlik, 1 os., Osiek mały, (T. Szymala)
05/04/2010, Pelikan kędzierzawy, 1 ad., Rów Polski, (M. Chwistek)
21/03/2010, Mewa czarnogłowa, 1ad, polder Jamnik, Żmigród, (T. Szymala)
06/03/2010, Bernikla obrożna, 1 os., Osiek, (W. Lenkiewicz)
05/03/2010, Gęś krótkodzioba, 5 os., Osiek, (W. Lenkiewicz)
05/03/2010, Gęś mała, 1 ad., Osiek, (W. Lenkiewicz) 
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW