GRZEGORZ BURKOWSKI FOTOGRAFIA PRZYRODNICZA Z                 DOLINY BARYCZY                                                                                                                                           I NIE TYLKO
                      

 

Ciekawsze obserwacje 2013

31/12/2013, Dzierlatka, 6 ad., Kędzie, (T. Szymala, G. Burkowski)
30/12/2013, Mewa siodłata, 1 ad., Jamnik, staw Jamnik Dolny, ( T. Szymala, G. Burkowski )
21/10/2013, Szlachar, 1♀ juv., Jamnik, Staw Jamnik Dolny, ( T. Szymala)
19/10/2013, Bernikla białolica, 1os., staw Stary, ( Z. Marciniak )
19/10/2013, Ohar, 1 juv., Radziądz, staw Stary, ( W. Lenkiewicz )
19/10/2013, Nur czarnoszyi, 1 os., stawy Zielony Dąb, (W. Lenkiewicz)
13/10/2013, Kazarka rdzawa, 1 os., Radziądz, Staw Stary, (A. Kąkol, M. Szeruga, D. Zelig)
29/09/2013, Mewa siodłata, 1ad., Jamnik, Staw Jamnik Dolny, ( M. Gajewski)
06/09/2013, Brodziec pławny, 1 os., Staw Jelenii III, Radziądz, (T. Szymala)
06/09/2013, Czapla nadobna, 1os., Staw Jelenii III, Radziądz, (T. Szymala)
06/09/2013, Biegus rdzawy, 1 os, Staw Jelenii III, Radziądz, (T. Szymala)
01/09/2013, Kobczyk, 1♀ad , pola w okolicy Żmigródka, (T. Szymala)
27/08/2013, Ślepowron, 1 juv.,Jamnik, Staw Jamnik, (G. Burkowski)
25/08/2013, Bocian czarny, 22 ad., Żmigród, Polder Jamnik, (G.Burkowski)
25/08/2013, Bocian czarny, 20 os., Żmigród, pola w okolicach Bychowa, (G. Burkowski)
03/08/2013, Sokół wędrowny, 1 juv., Osiek, Polder Jamnik, (G. Burkowski)
15/06/2012, Gęś tybetańska,1 os., Anser indicus, Gądkowice, (P. Kołodzieczyk, L. Matacz)
26/05/2013, Ohar, 1 os., Potasznia, staw Jasny Dolny, (Z.Marciniak, M.Marciniak, J.Marciniak)
26/05/2013, Szczudłak, 1 os., Potasznia, staw Jasny Dolny, (Z.Marciniak, M.Marciniak, J.Marciniak)
20/05/2013, Szczudłak, 1 os., Ruda Milicka, staw Machnicki Dolny, (A. Wasińska)
19/05/2013, Mewa czarnogłowa, 3 os., (Z.Marciniak)
24/04/2013, Mewa mała, 150 os., Jamnik, Jamnik Dziki, ( T. Szymala)
19/04/2013, Podgorzałka,  2 os., Radziądz, staw Jelenii III, ( T. Szymala)
14/04/2013, Mandarynka, 1 os., Milicz, zalew rekreacyjny, (S. Mikołajczyk)
13/04/2013, Orlik krzykliwy, 1 ad., Żmigród, Polder Jamnik, ( T. Szymala)
13/04/2013, Myszołów włochaty, 1 os., Żmigród, Polder Jamnik, ( T. Szymala)
08/04/2013, Mewa Romańska, 2 imm., Ruda Żmigrodzka, staw Rudy, ( T. Szymala)
07/04/2013, Mewa żółtonoga, 1ad., Grabownica, staw Grabownica, (S. Mikołajczyk)
06/04/2013, Świstun, 300, 8 - tam, starorzecze Baryczy, (T. Szymala)
03/04/2013, Mewa żółtonoga, Jamnik, staw Jamnik, (T. Szymala, G. Burkowski) 
02/04/2013, Drzemlik, 1 os., Żmigród, ( T. Szymala)
02/04/2013, Bernikla białolica, 2 os., pola Bychowo-Żmigród, ( T. Szymala)
30/03/2013, Drzemlik, 1 ♂, pola Bychowo-Żmigród, ( T. Szymala)
20/03/2013, Makolągwa, 250 os., pola pod Płoskami, ( T. Szymala)
20/03/2013, Drzemlik, 1 juv. ♀, pola pod Płoskami, ( T. Szymala)
10/03/2013, Gągoł, 193 os., Radziądz, staw Stary, ( B. Smyk )
10/03/2013, Uhla, 3 os.,( 2♂, 1 ♀ ), Radziądz, staw Stary, ( B. Smyk )
09/02/2013, Drzemlik, 1 juv.♀, Węglewo, ( T. Szymala)
13/01/2013, Łabędź krzykliwy, 520 os., Ruda sułowska, (W. Lenkiewicz) 
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW