GRZEGORZ BURKOWSKI FOTOGRAFIA PRZYRODNICZA Z                 DOLINY BARYCZY                                                                                                                                           I NIE TYLKO
                      

 

Ciekawsze obserwacje 2014

11/10/2014, Czajka towarzyska, 1 os, Staw Stary, (T. Szymala, G. Burkowski, G. Orłowski)
23/08/2014, Ślepowron, 4 os., 1 ad. i 3 juv., Jamnik, Staw Jamnik, (G. Burkowski, T. Szymala)
10/08/2014, Ślepowron, 1 juv.,Nowy Zamek, Staw Wilczy Duży,  (M. Sołowiej)
09/08/2014, Pelikan mały, 1 ad., Staw Kaczy, Potasznia, (P. Kołodziejczyk)
02/08/2014, Rybitwa krótkodzioba, 1 ad, staw Golica, Stawno, (M. Radziszewski)
18/07/2014, Biegus krzywodzioby, 5ad., Stawno, (Paweł Kołodziejczyk, Jacek Zygadło)
13/06/2014, Gęś tybetańska, 1ad., stawy Stawno, (P. Kołodziejczyk, T. Pertek)
10/05/2014, Biegus arktyczny, 1ad., Dyminy, stawy Stawno, ( G.Orłowski)
  7/05/2014, Rybitwa wielkodzioba, 1ad., stawy Stawno, (P. Kołodziejczyk)
21/04/2014, Hełmiatka, 1 ♂, Sanie, stawy Sanie, (T. Szymala)
21/04/2014, Kulik mniejszy, 1 os., stawy Zielony Dąb, (T. Szymala)
21/04/2014, Ohar, 1ad., Ruda Żmigrodzka, Staw Rudy, ( T. Szymala)
 3/04/2014 , Hełmiatka, 2♂ ad., Stawno, (A. Wasińska)
23/03/2014, Czapla złotawa, 1 imm., Stawno , Staw Jaskólczy, (P. Kołodziejczyk)
15/03/2014, Czapla biała, 151 os., Niezgoda, (W. Lenkiewicz)
15/03/2014, Łabędź czarnodzioby, 91 os. (70 ad., 21 imm), Niezgoda, Staw Niezgoda I, (W. Lenkiewicz)
14/03/2014, Podgorzałka, 1♂, Radziądz, Staw Stary, (W. Lenkiewicz)
14/03/2014, Bernikla białolica, 2 os., Radziądz, Staw Stary, (W. Lenkiewicz)
14/03/2014, Łabędź krzykliwy, 81 os. (55 ad, 26 imm.), Niezgoda, (W. Lenkiewicz) 
12/03/2014, Siewka złota, 340 os., Radziądz, Staw Stary, (T. Szymala)
12/03/2014, Łabędź krzykliwy, 70 os., Niezgoda, (T. Szymala)
12/03/2014, Bielaczek, 20 os., Niezgoda, (T. Szymala)
12/03/2014, Łabędź czarnodzioby, 75 os.(69 ad 6 imm), Niezgoda, (T. Szymala)
12/03/2014, Gągoł, 25 os., Radziądz, Staw Stary, (T. Szymala)
  9/03/2014, Ohar, 2 ad., Radziądz, Staw Stary, (E. Kustow, M. Szeruga, D. Zelig, W. Lenkiewicz)
  9/03/2014, Bernikla białolica, 2 os., Ruda Żmigrodzka, Staw Rudy, (T. Szymala)
  9/03/2014, Ogorzałka, 2 os. (1♂, 1♀),Staw Jamnik, (W. Lenkiewicz)
  9/03/2014, Gągoł, 150 os., Radziądz, Staw Jelenii III, (Tomasz Szymala)
  8/03/2014, Gęś mała, 6 os.( 2 ad, 4 imm.), Radziądz , Staw Stary, (W. Lenkiewicz) 
  8/03/2014, Szlachar, 1 os., Radziądz, stawy Jelenie, (W. Lenkiewicz)
  7/03/2014, Bernikla białolica, 3 os.,Sanie, stawy  Sanie, (W. Lenkiewicz)
  4/03/2014, Łabędź krzykliwy,158 os., (109 ad., 49 imm.), stawy Gądkowice,( P. Kołodziejczyk)
  2/03/2014, Krzyżodziób świerkowy, 1 ♀, Książęca Wieś, (T.Szymala)
  2/03/2014, Siewka złota, 1000 os.,Radziądz, Staw Stary , (Z. Marciniak)
  2/03/2014, Bernikla rdzawoszyja, 1 imm., Stawno , (W. Lenkiewicz)
  2/03/2014, Bernikla białolica, 4 os.,stawy Stawno,( P. Grochowski, H. Domagała, K. Jasnosz, K. Radosz)
  2/03/2014, Ohar, 2♂, 1♀, stawy Ruda Sułowska, (  W. Lenkiewicz)
  1/03/2014, Bernikla Północna, 1os., Grabówka, Staw Grabówka, (A. Kąkol, Z. Rejniak)
  1/03/2014, Szlachar, 2♀, Radziądz, Staw Jeleni II,  (A. Kąkol, Z. Rejniak)
  1/03/2014, Gęś krótkodzioba, 6os., Ruda Sułowska, (A. Kuźnia)
26/02/2014, Gęś mała, 1 ad., Radziądz, Staw Jelenii III, (W. Lenkiewicz) 
17/02/2014, Bernikla białolica , 5 ad., Gąski ( W. Lenkiewicz)
16/02/2014. Bielik, 50 os., stawy Jamnik (W. Lenkiewicz)
15/02/2014, Czarnowron, 1 os.,stawy Radziądz, (W. Lenkiewicz)
  1/01/2014, Łabędź krzykliwy, 400 os., Trzebisko, (R. Markowski)
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW