GRZEGORZ BURKOWSKI FOTOGRAFIA PRZYRODNICZA Z                 DOLINY BARYCZY                                                                                                                                           I NIE TYLKO
                      

 

Długie Bagno-Mokradło-Grzęzawisko


"Mokradło" -  powierzchnia 1,27 ha, "Grzęzawisko" -  powierzchnia 2,16 ha  oraz "Długie Bagno" -  powierzchnia 4,00 ha, obejmują podmokłe tereny nad  potokami źródliskowymi Biebrzy koło Ujeźdźca Małego.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW