GRZEGORZ BURKOWSKI FOTOGRAFIA PRZYRODNICZA Z                 DOLINY BARYCZY                                                                                                                                           I NIE TYLKO
                      

 

G a l e r i a

Puszczyk, 12/09/2011, 400mm, f/5.6, s.500, iso 640, godz.9.49

W galerii znajdują się obecnie zdjęcia 106 gatunków ptaków ( w tym: 48 gatunków ptaków lądowych, 54 gatunków ptaków wodnych, i 4 gatunki ptaków drapieżnych) oraz 9 gatunków ssaków

Aktualnie zamieszczono fotografie następujących gatunków:

Alka zwyczajna, Alca torda
Bernikla białolica, Branta leucopsis
Bernikla kanadyjska, Branta canadensis
Bernikla obrożna ,Branta bernicla
Białorzytka zwyczajna, Oenanthe oenanthe
Biegus rdzawy, Calidris canutus
Bielaczek, Mergellus  albellus
Błotniak stawowy, Circus aeruginosus
Bocian biały, Ciconia ciconia
Brodziec śniady, Tringa erythropus
Brodziec żółtonogi, Tringa flavipes
Cyraneczka, Anas crecca
Czajka zwyczajna, Vanellus vanellus
Czapla biała, Ardea alba
Czapla nadobna, Egretta garzetta
Czapla siwa, Ardea cinerea
Czernica, Aythya fuligula
Drozd śpiewak, Turdus philomelos
Dymówka, Hirundo rustica
Dzięcioł duży, Dendrocopos major
Dzięcioł średni, Dendrocopos medius
Foka szara, Halichoerus grypus
Gągoł, Bucephala clangula
Gąsiorek, Lanius collurio
Gęś białoczelna, Anser albifrons
Gęś gęgawa, Anser anser
Gil zwyczajny, Pyrrhula pyrrhula
Głowienka, Aythya ferina
Gołąb skalny, Columba livia
Grzywacz, Columba palumbus
Jeleń szlachetny, Cervus elaphus
Jemiołuszka zwyczajna, Bombycilla garrulus
Kamusznik zwyczajny, Arenaria interpres
Kapturnik, Lophodytes cucullatus
Karolinka, Aix sponsa
Kawka zwyczajna, Coloeus monedula
Kokoszka zwyczajna, Gallinula chloropus
Kormoran czubaty, Phalacrocorax aristotelis
Kormoran zwyczajny, Phalacrocorax carbo
Kos zwyczajny, Turdus merula
Królik europejski, Oryctolagus cuniculus
Kruk zwyczajny, Corvus corax
Krwawodziób, Tringa totanus
Krzyżówka, Anas platyrhynchos
Kszyk, Gallinago gallinago
Kulik mniejszy, Numenius phaeopus
Kulik wielki, Numenius arquata
Kwokacz, Tringa nebularia
Lis, Vulpes vulpes
Łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus
Łabędź niemy, Cygnus olor
Łęczak, Tringa glareola
Łyska, Fulica atra
Makolągwa zwyczajna, Linaria cannabina
Mazurek, Passer montanus
Mewa srebrzysta, Larus argentatus
Mewa śmieszka, Chroicocephalus ridibundus
Modraszka zwyczajna, Cyanistes caeruleus
Muchołówka szara, Muscicapa striata
Mysikrólik zwyczajny, Regulus regulus
Nurnik zwyczajny, Cepphus grylle
Nurogęś, Mergus merganser
Nurzyk zwyczajny, Uria aalge
Ohar, Tadorna tadorna
Ostrygojad zwyczajny, Haematopus ostralegus
Pełzacz leśny, Certhia familiaris
Perkozek, Tachybaptus ruficollis
Perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena)
Piaskowiec, Calidris alba
Pliszka górska, Motacilla cinerea
Pliszka siwa, Motacilla alba
Pluszcz zwyczajny, Cinclus cinclus
Płaskonos, Anas clypeata
Płochacz pokrzywnica, Prunella modularis
Podróżniczek, Luscinia svecica 
Potrzeszcz, Emberiza calandra
Pójdźka, Athene noctua
Puszczyk, Strix aluco
Raniuszek zwyczajny, Aegithalos caudatus
Remiz zwyczajny, Remiz pendulinus
Rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus
Rudzik, Erithacus rubecula
Rycyk, Limosa limosa
Samotnik,Tringa ochropus 
Sarna europejska, Capreolus capreolus
Sierpówka, Streptopelia decaocto
Sieweczka rzeczna, Charadrius dubius
Skowronek zwyczajny, Alauda arvensis
Sowa śnieżna, Bubo scandiacus
Srebrzanka hotentocka, Anas hottentota
Sroka zwyczajna, Pica pica
Srokosz, Lanius excubitor
Strzyżyk zwyczajny, Troglodytes troglodytes
Szczygieł, Carduelis carduelis
Szpak zwyczajny, Sturnus vulgaris
Szlamnik zwyczajny, Limosa lapponica
Ślepowron zwyczajny, Nycticorax nycticorax
Świergotek łąkowy, Anthus pratensis
Świergotek nadmorski, Anthus petrosus
Świstun, Anas penelope
Trzciniak, Acrocephalus arundinaceus
Trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus
Trznadel, Emberiza citrinella
Wiewiórka szara, Sciurus carolinensis
Wilk, Canis lupus
Wodnik, Rallus aquaticus
Wrona siwa, Corvus cornix
Wróbel zwyczajny, Passer domesticus
Zając szarak, Lepus europaeus
Zięba zwyczajna, Fringilla coelebs
Zimorodek zwyczajny, Alcedo atthis
Żuraw, Grus grus
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW