GRZEGORZ BURKOWSKI FOTOGRAFIA PRZYRODNICZA Z                 DOLINY BARYCZY                                                                                                                                           I NIE TYLKO
                      

 Gęsi
(gęsiowate) (Anserinae) – podrodzina ptaków z rodziny kaczkowatych. Obejmuje gatunki wodne, zamieszkujące cały świat. Te duże ptaki (najmniejsze mają 50 cm długości i 1 kg masy) charakteryzują się brakiem różnic w ubarwieniu między samcem i samicą. Do podrodziny należą następujące rodzaje:
Malacorhynchus – jedynym przedstawicielem jest łopatonos (Malacorhynchus membranaceus), 
Coscoroba – jedynym przedstawicielem jest koskoroba (Coscoroba coscoroba),
 Cereopsis – jedynym przedstawicielem jest kapodziób (Cereopsis novaehollandiae),
Cygnus ,
Branta,  
Anser,
Chen
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW