GRZEGORZ BURKOWSKI FOTOGRAFIA PRZYRODNICZA Z                 DOLINY BARYCZY                                                                                                                                           I NIE TYLKO
                      

 

k r a s k o w e

Zimorodek

Kraskowe
(kraskowate) (Coraciiformes) – rząd ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes. Obejmuje gatunki o zróżnicowanym trybie życia, zamieszkujące cały świat poza rejonami okołobiegunowymi (większość w strefie międzyzwrotnikowej). Kraskowe to rząd niejednorodny. W Polsce występują nielicznie: kraska zwyczajna, żołna zwyczajna i zimorodek zwyczajny. Rybaczek srokaty ostatnio zaleciał do Polski w XIX w. Kraskowe to ptaki zróżnicowane pod względem trybu życia i morfologii. Zazwyczaj prowadzą nadrzewny, rzadko naziemny tryb życia, najczęściej zamieszkują w pobliżu zbiorników wodnych, tylko niektóre gatunki żyją w środowiskach otwartych: na pustyniach, półpustyniach, stepach. Kraskowe są zróżnicowane między sobą pod względem kształtu i rozmiaru dzioba oraz budowy nóg, które mogą być czteropalczaste lub trójpalczaste. W zależności od gatunku są one także małe lub duże i silne. Dymorfizm płciowy nie występuje lub jest słabo zaznaczony. Długość ciała zależnie od gatunku wynosi od 9 do 160 cm, masa ciała od 5 do 4000 g. 
Rozród: gniazdo w norze, dziupli lub szczelinie, jaja zazwyczaj białe, gniazdowniki, pisklęta ślepe i nagie (rzadko pokryte skąpym puchem), oboje rodzice zajmują się potomstwem.
Odżywianie się: odżywiają się pokarmem różnorodnym – od mięsożernych po wszystkożerne. Gatunków wyłącznie owadożernych nie ma.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW