GRZEGORZ BURKOWSKI FOTOGRAFIA PRZYRODNICZA Z                 DOLINY BARYCZY                                                                                                                                           I NIE TYLKO
                      

 


Mewy
(Laridae) – rodzina ptaków z rzędu siewkowych. Polska nazwa pochodzi od niemieckiego Möwe. Obejmuje gatunki wodne (mewy, rybitwy i brzytwodzioby) zamieszkujące cały świat.Mewy charakteryzują się następującymi cechami: zróżnicowana masa ciała (od 100 g do 3 kg), brak dymorfizmu płciowego, polimorfizm wiekowy i słabiej zaznaczony dymorfizm sezonowy, osobniki dorosłe ubarwione są najczęściej jasno, czasem z domieszką szarego i czarnego, młode zazwyczaj brunatno-białe, gęste i zbite upierzenie o dobrze działającym gruczole kuprowym, krępy tułów o długich skrzydłach, które w większości składają się z długich kości dłoni i lotek, duża głowa z mocnym, prostym, zakończonym haczykiem dziobem, nogi o 3 palcach spiętych błoną pławną, palec tylny słabo rozwinięty lub brak, duże gatunki późno dojrzewają i przed osiągnięciem dojrzałości płciowej kilkakrotnie zmieniają ubarwienie, doskonali lotnicy, latając pokonują długie dystanse. Potrafią szybować w czasie burzy i wirować w powietrzu, dobrze pływają z ogonem ustawionym do góry, ale nie nurkują, na lądzie dobrze chodzą i biegają, pierzą się 2 razy w roku, po całkowitym wymianie piór jesienią przybierają skromniejsze upierzenie szata godowa, po częściowym pierzeniu, nadaje ich głowie czarną barwę, która jednak może mieć czasem kształt czarnej czapeczki, żerują zarówno na lądzie, jak i w wodzie; wszystkożerne, choć wyraźnie przeważa pokarm zwierzęcy, bardzo towarzyskie, często gnieżdżą się w dużych, gwarnych koloniach, w zniesieniu zazwyczaj 1 do 3 jaj w płytkich jamkach w ziemi, pisklęta to zagniazdowniki, lecz jeszcze długo po uzyskaniu zdolności do lotu żebrzą o pokarm, wkładany przez dorosłe osobniki prosto do dziobów. Pokryte są gęstym i plamistym puchem największa z nich to mewa siodłata o rozpiętości 170 cm i wadze 1,8 kg.
Rybitwy charakteryzują się następującymi cechami: wysmukłe ciało, duża głowa z prostym, ostro zakończonym dziobem, krótkie nogi, długi, rozwidlony ogon, upierzenie zwykle białe z domieszką koloru czarnego doskonali lotnicy, ale słabo chodzą po ziem,i większość gatunków pływa niechętnie, pożywienie zdobywają w wodzie pikując na nie z góry, czasem biernie nurkują (wykorzystując rozpęd); niektóre chwytają owady w locie żywią się niemal wyłącznie drobnymi rybami i bezkręgowcami wodnymi, zamieszkują brzegi zbiorników zarówno słodkowodnych, jak i słonych.
Brzytwodzioby charakteryzują się następującymi cechami: długość ciała 35-50 cm, rozpiętość skrzydeł 105-127 cm, masa ciała 110 - 325 g, upierzenie wierzchu ciała czarne, spód biały, charakterystyczny dziób (dolna część jest dłuższa od górnej) źrenica o pionowym ułożeniu (zwęża się lub rozszerza w zależności od natężenia światła), żywi sie drobnymi zwierzętami morskimi, pożywienie chwyta lecąc tuż nad wodą, zanurzając dolną część dzioba w wodzie żerują głównie o zmroku i nocą, żyją i gniazdują w koloniach, gniazda zakładają na ziemi lub w niskich krzewach, samice składają od 2 do 5 jaj, które wysiadują 25-30 dni, młode opuszczają gniazdo po około miesiącu życia
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW