GRZEGORZ BURKOWSKI FOTOGRAFIA PRZYRODNICZA Z                 DOLINY BARYCZY                                                                                                                                           I NIE TYLKO
                      

 

O  D o l i n i e  B a r y c z y

Rezerwat Olszyny niezgodzkie

Dolina Baryczy położona jest w dwóch płaskich kotlinach żmigrodzkiej i milickiej.Teren równiny po której płynie Barycz ograniczają od południa Wzgórza Trzebnickie, a od północy wysoczyzny moreny dennej Leszczyńskiej i Kaliskiej.Sama rzeka wypływa  w szerokim na trzy kilometry obniżeniu dolinnym na południe od Ostrowa Wielkopolskiego. Tworzy tu osobliwość hydrograficzną na skalę europejską zwaną bifurkacją. Wody w korycie Baryczy odpływają jednocześnie na zachód przez Odolanów i Milicz do Odry oraz na wschód, uchodząc do Ołoboku i wraz z nim do Prosny,a tworzy je zespół krzyżujących się cieków – Baryczy, Leniwej Baryczy oraz Gnilnej Baryczy . Tak więc Barycz uchodzi do dwóch różnych rzek. Cechą charakterystyczną Baryczy jest średni spadek ok. 0,035 proc., należący do najmniejszych w Polsce.Co powodowało, że w dawnych czasach dolina Baryczy obfitowała w bagna i mokradła od których najprawdopodobniej wywodzi się nazwę rzeki.Zdaniem etymologów nazwa Barycz pochodzi od słowiańskiego słowa bara, oznaczającego bagno, grzęzawisko, teren podmokły.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW