GRZEGORZ BURKOWSKI FOTOGRAFIA PRZYRODNICZA Z                 DOLINY BARYCZY                                                                                                                                           I NIE TYLKO
                      

 

p l u s z c z e

PluszczPluszcze
(Cinclidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych, występujących w okolicach wartkich, czystych strumieni na obszarze prawie całej Europy, Azji, zachodniej części Ameryki Północnej oraz północnej części Andów w Ameryce Południowej. Pluszcze żywią się larwami owadów wodnych oraz drobnymi rybami. Gniazda z mchu budują w pobliżu wody. Samice pluszczy składają od 3 do 6 białych jaj. Obydwoje rodzice zajmują się pisklętami. Do polskiej awifauny należy tylko jeden gatunek – pluszcz zwyczajny.
Do rodziny zaliczany jest jeden rodzaj(Cinclus) z następującymi gatunkami:  
pluszcz zwyczajny (Cinclus cinclus)
pluszcz ciemny (Cinclus pallasii)
pluszcz meksykański (Cinclus mexicanus)
pluszcz białogłowy (Cinclus leucocephalus)
pluszcz rdzawogardły (Cinclus schulzii)
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW