GRZEGORZ BURKOWSKI FOTOGRAFIA PRZYRODNICZA Z                 DOLINY BARYCZY                                                                                                                                           I NIE TYLKO
                      

 

Przyroda w Dolinie Baryczy

W Polsce nad Baryczą w otoczeniu łąk, pól i lasów od wieków powstawały wielkie stawy rybne.To zróżnicowanie środowisk stała się ostoją dla wielu gatunków roślin i zwierząt. W Dolinie Baryczy zlokalizowany jest największy w Polsce rezerwat ornitologiczny „Stawy Milickie” – prawdziwy ptasi raj i wymarzone miejsce do obserwacji ptaków, a ptasi świat w Dolinie Baryczy jest niezwykle bogaty. W jej obrębie zaobserwowano ponad 336 gatunków.
W dolnośląskiej  części Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy stwierdzono występowanie ponad 300 gatunków ptaków, z czego 172 to gatunki lęgowe (obecnie lub dawniej). Natomiast w wielkopolskiej części parku stwierdzono dotychczas 260 gatunków. Na terenie samego tylko rezerwatu "Stawy Milickie" odnotowano 257 gatunków ptaków, w tym 137 przystępujących tu do regularnych lęgów.  Z tego około 60 gatunków to ptaki wodno-błotne. Część z nich występuje tu w dużej liczbie - np. gęgawy, gęsi zbożowe, żurawie, czaple siwe i białe. W okresie wędrówek, spotkać tu można w dużej ilości łabędzia krzykliwego (także lęgowe), jak również łabędzie czarnodziobe, które regularnie pojawiają się w Dolinie Baryczy w okresie wiosennego i jesiennego przelotu. Jesienią na stawach można obserwować liczące kilkadziesiąt osobników koncetracje bielików. A wabi tu je obfitość łatwo dostępnego pokarmu podczas odłowów odbywających się w tym okresie. W innych porach roku bieliki obserwuje się w mniejszych ilościach. Z innych ptaków drapieżnych, występujących na stawach,
warto wymienić błotniaka stawowego. W okresie jesiennym ponadto pojawia się szansa obserwacji ptasich przelotów, a na większych stawach  pod koniec wiosny i latem odbywają się pierzowiska - łabędzi, gęgaw i kaczek, które gromadzą się tam w celu wymiany upierzenia.
 
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW