GRZEGORZ BURKOWSKI FOTOGRAFIA PRZYRODNICZA Z                 DOLINY BARYCZY                                                                                                                                           I NIE TYLKO
                      

 

Radziądz


Rok utworzenia: 1954
Powierchnia: 8,31 ha
Cel ochrony: las liściasty o charakterze grądu europejskiego.
Typ (wg głównego przedmiotu ochrony): leśny A: fitocenotyczny, zbiorowisk leśnych oraz florystyczny, drzew na granicy zasięgu B: lasów i borów, lasów mieszanych nizinnych 


Położony jest on w lesie, ok. 1,5 km na pd.-zach. od wsi Radziądz (w kierunku Żmigrodu) i 250 m na pn. od szosy z Radziądza do Żmigródka. Od Zach. graniczy z małymi stawami rybnymi, zwanymi Kokoty. Rezerwat ten obejmuje fragment grądu środkowo-europejskiego, dębowo-grabowego z domieszką buka i lipy drobnolistnej.

Ogółem w rezerwacie stwierdzono 133 gatunki roślin naczyniowych (w tym 18 gatunków drzew, 9 gatunków krzewów i 106 gatunków roślin zielnych). Do rezerwatu dostać się można pomarańczowym szlakiem rowerowym lub zielonym pieszym.

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW