GRZEGORZ BURKOWSKI FOTOGRAFIA PRZYRODNICZA Z                 DOLINY BARYCZY                                                                                                                                           I NIE TYLKO
                      

 

Stawy Milickie


Rok utworzenia: 1973
Powierchnia: 5324,31 ha
Cel ochrony: unikatowy w skali kraju i Europy obszar wodno-błotny. Składa się z 5 kompleksów stawowych, lasów i innych gruntów o łącznej powierzchni 5324 ha.
Typ (wg głównego przedmiotu ochrony): ornitologiczny

W 1995 roku Rezerwat „Stawy Milickie”  został dodany do listy najcenniejszych obszarów wodno-błotnych objętych międzynarodową konwencją  RAMSAR. Jest to międzynarodowe porozumienie, którego celem jest utrzymanie w nienaruszonym stanie obszarów określanych jako wodno-błotne. Ponadto w 2000 roku rezerwat znalazł się w programie ONZ Living Lakes jako jeden z 13 unikalnych obszarów wodnych na świecie,obok jeziora Bajkał, Balatonu, czy Morza Martwego.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW