GRZEGORZ BURKOWSKI FOTOGRAFIA PRZYRODNICZA Z                 DOLINY BARYCZY                                                                                                                                           I NIE TYLKO
                      

 

P l i s z k o w a t e

Pliszka siwa, 04/10/2012, 400mm, f/5.6, s.800, iso 400, godz. 12.02











Pliszkowate (Motacillidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), obejmująca około 70 gatunków zamieszkujących cały świat. W Polsce występuje 13 gatunków, wszystkie objęte ścisłą ochroną. Są to ptaki owadożerne polujące na ziemi. Występują na otwartych przestrzeniach. Gniazdo wiją na ziemi, składają w nim do 6 jaj.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW