GRZEGORZ BURKOWSKI FOTOGRAFIA PRZYRODNICZA Z                 DOLINY BARYCZY                                                                                                                                           I NIE TYLKO
                      

 

w r ó b l o w a t e
Wróblowate
 (Passeridae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych, wcześniej klasyfikowana jako podrodzina wikłaczowatych. Do wróbli zalicza się ponad czterdzieści gatunków. Większość z nich to małe ptaki o długości 10–20 cm. Oryginalnie zamieszkiwały Afrykę i południową Eurazję. Gatunki przystosowane do życia pośród ludzi, głównie wróbel zwyczajny skolonizowały wiele osad ludzkich na całym świecie. W Polsce występuje wróbel zwyczajny, mazurek,a obserwowane były dawniej: wróbel skalny i śnieżka zwyczajna. 
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW