GRZEGORZ BURKOWSKI FOTOGRAFIA PRZYRODNICZA Z                 DOLINY BARYCZY                                                                                                                                           I NIE TYLKO
                      

 

Wydymacz

Rok utworzenia: 1987
Powierzchnia: 47,86 ha
Cel ochrony: zespół łęgu jesionowo-olszowego, gatunki roślin chronionych oraz liczne drzewa pomnikowe
Typ (wg głównego przedmiotu ochrony): leśny


Wydymacz – krajobrazowy rezerwat przyrody położony w gminie Przygodzice, w  województwie wielkopolskim, ok. 10 km na południe od Ostrowa.

Utworzony w 1987 roku, obejmuje obszar 47,86 ha łęgu ze stawem Wydymacz, w pobliżu Antonina.

Ochrona ścisła:

wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum),bluszcz pospolity (Hedera helix)

Ochrona częściowa:

kopytnik pospolity (Asarum europaeum),konwalia majowa (Convallaria maialis),kruszyna pospolita (Frangula alnus),porzeczka czarna (Ribes nigrum)


Na terenie rezerwatu można spotkać wiele roślin egzotycznych wprowadzonych tam jeszcze przez właściciela dóbr antonińskich księcia Antoniego Radziwiłła. 

Przez rezerwat przebiega ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna.

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW