GRZEGORZ BURKOWSKI FOTOGRAFIA PRZYRODNICZA Z                 DOLINY BARYCZY                                                                                                                                           I NIE TYLKO
                      

 

Wzgórze Joanny


Rok utworzenia: 1962
Powierchnia: 24,57 ha
Cel ochrony: wyspowe stanowisko buka na wschodniej granicy zasięgu oraz znaleziska prehistoryczne.
Typ (wg głównego przedmiotu ochrony): leśno- krajobrazowy A: fitocenotyczny, kulturowy B: lasów i borów, lasów mieszanych nizinnych.

Rezerwat zajmuje najwyższą część wzniesienia o tej samej nazwie, wysokości 230 m n.p.m., zwanego też Wieżycą, leżącego w paśmie rozdzielających dwie kotliny baryckie morenowych Wzgórz Krosnickich. Położony w odległości ok. 1,5 km na południowy wschód od wsi Postolin, przy drodze z Gruszeczki do Swiebodowa. Na wierzchołku wzniesienia stoi zameczek myśliwski z 1850 roku z wieżą widokową o nazwie "Odyniec".

Wzgórze Joanny porastają zespoły żyznej buczyny niżowej oraz buczyny kwaśnej. Buk osiąga tu wschodnią granicę naturalnego zasięgu. Oba siedliska buczyny, oraz 

występujący również w rezerwacje zespół grądu środkowoeuropejskiego, należą do siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w ramach sieci  Natura 2000.

W rezerwacie oraz pobliskich lasach zobaczyć można kilka cennych gatunków ptaków, związanych ze starodrzewiem liściastym. Są to dzięcioły : średni, zielonosiwy i czarny, gołąb siniak oraz bardzo rzadka na dolnośląskim niżu muchołówka mała. Swoje gniazda mają tu również bocian czarny oraz kania ruda, ptak drapieżny zagrożony wyginięciem w skali globalnej.

Przez rezerwat przebiega czerwony szlak pieszy, jak również scieżka przyrodnicza.

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW